Na dotaz 7 kg smartflex velvet pomera jsme nic nenašli. Zkuste hledat obecněji :)